14:42 EDT Thứ hai, 25/05/2020
>

Vì sự nghiệp an sinh xã hội

bhxh
Van ban phap luat

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 584

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17799

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 753641

Trang nhất » Chức năng, nhiệm vụ

Quang cao giua trang

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường


1. Vị trí và chức năng
     Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật.
     Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và Cơ sở đào tạo tại Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
     Trường có tên giao dịch quốc tế là: Training School for Social Security Operations.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo mục tiêu, đối tượng, nội dung và chương trình đã được Tổng Giám đốc phê duyệt, bao gồm:
a) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp theo hạng viên chức;
b) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của Ngành; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức theo vị trí việc làm của ngành Bảo hiểm xã hội.
2. Thực hiện cấp chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.
3. Khen thưởng học viên có thành tích học tập xuất sắc theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4. Chủ trì biên soạn giáo trình, tài liệu theo các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ngành và phối hợp với các đơn vị liên quan phát hành sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.
5. Thực hiện liên kết, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ, tư vấn thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép.
6. Khai thác và tổ chức các hoạt động dịch vụ (trong thời gian không thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong Ngành) phù hợp với cơ sở vật chất của Cơ sở đào tạo tại Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
7. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức của Trường, đáp ứng cơ bản yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Ngành.
8. Xây dựng và quản lí Thư viện của Trường để phục vụ nhu cầu của học viên và công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tra cứu thông tin, nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành và các tư liệu khác có liên quan.
9. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; thống kê, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường theo quy định.
10. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của Trường theo quy định hiện hành.
11. Quản lí công chức, viên chức; quản lí tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

3. Cơ cấu tổ chức
     Trường có 08 đơn vị trực thuộc, trong đó có 3 phòng chức năng, 4 khoa chuyên môn và 01 cơ sở đào tạo tại Hà Tĩnh, với 41 biên chế. Trong đó gồm: Hiệu trưởng; 03 Phó Hiệu trưởng; 13 cán bộ quản lý cấp phòng, khoa; 22 viên chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, với trình độ: 02 Tiến sỹ, 17 Thạc sỹ, 20 cử nhân và 02 khác.
 
1. Phòng Tổ chức – Hành chính
2. Phòng Đào tạo
3. Phòng Kế toán
4. Khoa Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội
5. Khoa Nghiệp vụ bảo hiểm y tế
6. Khoa Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý
7. Khoa Công nghệ thông tin
8. Cơ sở đào tạo tại Hà Tĩnh
 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
  
 
 
 

Học, Học nữa, Học mãi

Hoc tap va lam Bac Ho

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Mục tiêu đến năm 2015 về đào tạo, bồi dưỡng CC, VC của BHXH Việt Nam ?

Đạt 100% CC, VC được đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh quy định.

Đạt 95% CC, VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định

Đạt 70% đến 80% CC, VC được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hàng năm

Tất cả các ý kiến trên